مرکز تحقیقات سلامت الکترونیک، پایش اطلاعات و آمار:


مرکز تحقیقات سلامت الکترونیک، پایش اطلاعات و آمار در همکاری با آزمایشگاه تغذیه بالینی از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به منظور طراحی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی با محوریت سلامت فرد و جامعه و با تمرکز بر نقش تغذیه و کیفیت زندگی بر سلامت آغاز به کار کرده است.
هیأت علمی مرکز تحقیقات سلامت، ضمن ارائه داده‌های مرتبط با سلامت به منظور تسریع در اجرا و کاهش هزینه‌های طرح‌های آزاد پژوهشی و طرح‌های پژوهشی در قالب پایان نامه، آمادگی پشتیبانی علمی و مالی از طرح‌های پژوهشی ثبت شده در مرکز تحقیقات سلامت الکترونیک، پایش اطلاعات و آمار را نیز دارد.
محققین گرانقدر و دانشجویان محترم پس از مطالعه راهنماهای ثبت طرح تحقیقاتی، جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری می‌توانند از راه‌های ارائه شده در قسمت تماس با ما یا مراجعه حضوری به مرکز استفاده نمایند.